Kullanım Alanları

Kullanım Alanları

  • Tünel ve metro inşasında
  • Betonarme yapıların tabliyelerinde
  • Perde ve istinat duvarlarında
  • Temellerde
  • Viyadük inşasında
  • Su yapılarında, barajlarda, kanal ve kanaletlerde
  • Endüstriyel yapıların çeşitli konstrüksiyonlarında
  • Yol, pist, otoyol ve saha Kaplamalarında
  • Betonarme borularda  
  • Prefabrik yapı elemanlarında